لیست پزشکان عمومی (ک – گ)

دکتر عباس کارآمدکرمانی

دکترای حرفه ای پزشکی

کد نظام پزشکی: 62192

آدرس:

شهرقدس-میدان ولیعصر، 20 متری ولیعصر،

درمانگاه شبانه روزی یاران

ساعات کاری:

-

دکتر علیرضا کاظمی نوده

دکترای حرفه ای پزشکی

کد نظام پزشکی: 92046

آدرس:

شهرقدس-انتهای شهید عالمی، روبروی

ایستگاه تاکسی، ساختمان عمارت

ساعات کاری:

دکتر مهرداد کبیری

دکترای حرفه ای پزشکی

کد نظام پزشکی: 47116

آدرس:

شهرقدس

بلوار مصلی

ساعات کاری:

-

دکتر امیرهوشنگ گرامی

دکترای حرفه ای پزشکی

کد نظام پزشکی: 190947

آدرس:

شهرقدس – خیابان امام خمینی

روبروی بانک کشاورزی، درمانگاه برزویه

ساعات کاری:

  • سه شنبه ها
  • عصر و شب

© کپی رایت -تمامی حقوق این سایت متعلق به آزمایشگاه شکوه شهرقدس تحت نظارت پارسیپل خودران است. - Enfold WordPress Theme by Kriesi