بازگشت به صفحه اصلی

تماس با آزمایشگاه

ایران، تهران، بلوار مصلی، روبروی بیمارستان 12، بهمن ساختمان دی، خانم دکتر شکوهی

سوالی دارید؟